Scootmobiel: handig om te weten

Een scootmobiel is een van de meest gewaardeerde innovaties qua vervoer van afgelopen decennia. Het heeft ervoor gezorgd dat mensen die een beperking kennen qua mobiliteit weer deel te nemen aan het verkeer, naar plaatsen te gaan, een sociaal leven te leiden. Want zonder mobiliteit, zijn veel dingen die het leven de moeite waard maken niet mogelijk.

Er zijn echter wel een aantal zaken waar scootmobieleigenaren rekening mee dienen te houden. De scootmobiel is uniek in dat er verschillende type regels gelden. Soms gelden regels voor voetgangers, soms voor bestuurders, en dit maakt een en ander nogal complex. Dus bij deze een beginners cursus met wat snelle tips en tricks die men echt in de oren moet knopen.

Snelheid

Allereerst, als een scootmobiel niet harder kan dan 10 KM per uur, dan mag in principe iedereen erop rijden, alle leeftijden, zelfs een kind van drie. Gaat het voertuig harder dan dat, dan is het wel zo dat men ouder dan 16 moet zijn (bron: fastfuriousscooters.nl).

Onder geen beding mag men op de snelweg gaan rijden of andere autowegen. Dit lijkt me een open deur, maar goed om nogmaals te vermelden. Fietspaden, voetpaden en rijbanen zijn alle toegestaan. Op de stoep mag men maximaal zes kilometer per uur rijden. Op de rijbaan wel tot 45 KM per uur zowel binnen als buiten de bebouwde kom. [link: Rijksoverheid] scootmobiel kopen

Verlichting

Wat betreft verlichting, natuurlijk moeten ook scootmobielen goed zichtbaar zijn voor andere verkeer deelnemers wanneer het schemert of donker is. Strikt verplicht is het niet om verlichting aan te hebben wanneer men op de stoep rijdt, maar natuurlijk kan dit geen kwaad, mits het licht natuurlijk niet te fel is dat wandelaars verblind raken.

Geen kentekenplaat is nodig, maar men dient wel WA verzekerd te zijn. Wat verder uniek is aan de scootmobiel is dat dit zo een beetje het enige voertuig is dat gebouwen mag inrijden zoals een groot warenhuis, musea, overheid gebouwen en meer. Kleinere individuele winkels kunnen de regels verschillen dit legt aan de betreffende eigenaar van de zaak.

Wanneer men met meerdere scootmobiel rijders op pad gaat is het uitermate belangrijk om niet naast elkaar te rijden. Dit is verboden en kan leiden tot een boete. Het ligt enigszins voor de hand want twee scootmobiel rijders naast elkaar blokkeert vrijwel ieder brommer of fietspad en dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Ten slotte, ook voor scootmobiel gelden belangrijke regels als je mag absoluut niet met de smartphone in de weer zijn tijdens het rijden en logischerwijs ook mag je niet op pad met de scootmobiel na het nuttigen van alcohol.